Mis vahe on sertifikaadi ja vastavusdeklaratsiooni vahel?

Venemaa õigusaktid täpsustasid vajadust kinnitada toodetud toodete ohutust, peamised dokumendid, mis kinnitavad meie kaupade kvaliteeti, on vastavussertifikaat ja vastavusdeklaratsioon.

Õiguslikult on need kaks dokumenti võrdselt kehtivad, samuti on nende saamise kord identne. Nende vahel on aga üsna olulisi erinevusi, mida arutatakse edasi.

Sertifikaat

Seaduse kohaselt võib sertifitseerimine olla kohustuslik ja vabatahtlik. Sertifikaat ise on ametlik dokument, mis on riigi poolt heakskiidetud ja millel on vesimärgid ja muud turvaelementid. Seda väljastab ainult volitatud asutus, mis kinnitab deklareeritud toodete kvaliteeti. Võite soovi korral peaaegu igasuguse toote sertifitseerimise ja õigusliku aluse, lisaks on hiljuti riigi sertifitseerimismenetlus ainus viis toote ohutuse kinnitamiseks.

Proovi sertifikaat

Vastutus vastavustunnistusele kirjutatud andmete eest kuulub täielikult dokumendi välja andnud asutusele, taotleja ei saa enam vastutada nende ebatäpsuse eest. Kohustuslike sertifitseerimisvormide kinnitamiseks esitatakse need kollasena ja kvaliteedi kinnitamiseks tootja algatusel - sinine.

Vastavussertifikaadi võib väljastada nii välistoodete tootjale kui ka omamaise tootjale.

Vastavusdeklaratsioon

Deklaratsioon on toodete tootja väljastatud dokument. Taotleja kogub tõendusmaterjale, mis peavad tõendama toote või teenuse vastavust kehtestatud standarditele. Ta on ainuisikuliselt vastutav esitatud andmete õigsuse eest.

Täna avaldatakse deklaratsioon üsna kitsast tootenimekirjast, mis sisaldub asjakohases õigusaktis.

Vastavusdeklaratsioon - proov

Deklaratsioon väljastatakse A4-formaadis paberilehel ettenähtud vormis ja pärast kõigi dokumentide koostamist registreeritakse volitatud sertifitseerimisasutus. Kõik testid, mida väidetavalt toodetakse, on akrediteeritud laborites, mis kinnitab selle ohutust.

Ainult kodumaine tootja või tarnija võib oma tooteid deklareerida. Mõistagi, mida need kaks dokumenti on, saate hõlpsasti näha kõiki nende kahe vormi sarnasusi ja erinevusi.

Sertifikaat ja deklaratsioon - ühised omadused:

  • Sama ja teiste dokumentide õiguslik jõud.
  • Samasugune registreerimise ja kättesaamise kord.
  • Sama dokumentide pakett sertifitseerimisasutusele esitamiseks.
  • Dokumendi kehtivus (ei ületa kolme aastat).
  • Vastuvõtmise eesmärk on toote ohutuse kinnitamine.

Erinevuste sertifikaat ja deklaratsioon

  1. Sertifikaadi võib saada peaaegu iga toote kohta, samas kui deklaratsiooni võib väljastada ainult nimekirjas sisalduvate toodete kohta.
  2. Dokumendi vorm. Sertifikaadid väljastatakse riigi kirjaplankidel, mis on rangelt vastutavad ja deklaratsioonid on A4-formaadis paberil.
  3. Sertifikaadis nimetatud andmete eest vastutab selle välja andnud asutus ja deklaratsioonis olevad andmed - deklarant ise.
  4. Vastavussertifikaadi võib väljastada nii kodumaistele kui ka välismaistele tootjatele, samas kui deklaratsiooni võib anda ainult Vene deklarandile.

Hoolimata asjaolust, et sertifitseerimine on mõnevõrra vananenud toote kvaliteedi ja ohutuse riigi reguleerimise vorm, on see siiski väga populaarne tootjate seas. Kauba tootjad püüavad väljastada vabatahtlikke sertifikaate isegi siis, kui sertifitseerimine ei ole vajalik, et suurendada tarbijate usaldust nende toodete vastu.

Nõuetele vastavuse kinnitamise vormis deklareerimine on maailmaturul hoogustumas. Uue toote üldisele tarbijale toomine on palju kiirem ja lihtsam.

Seega on vastavussertifikaat dokument, mis on kindlalt võitnud nii tootjate kui ka tarbijate usalduse ning vastavusdeklaratsioon on lihtsam ja kättesaadavam kvaliteedi tagamise vorm, mis on väljatöötamisel ja katsetamisel.

Soovitatav

Mis vahe on kahepaiksete ja roomajate vahel?
2019
Millised rahvusvahelised juhiloa õigused erinevad tavalisest
2019
Mis materjal on parem organza või loor?
2019