Mis vahe on politsei ja Rosgvardia vahel?

Venemaa kui juriidiline riik on kohustatud kaitsma oma kodanike rahu ja heaolu . Selle eesmärgi saavutamiseks korraldati spetsiaalseid täitevorganeid. Nende tegevuse aluseks on Venemaa Föderatsiooni seadused. Igaüks teab, et sellised struktuurid nagu politsei ja Rosgvardiya on olemas, kuid alati ei ole selge, kuidas need erinevad.

Siiski on vaja teada, et oleks võimalik nende organisatsioonidega seaduslikult suhelda.

Politsei - õiguskaitseametnikud

Pärast teatud reformide juurutamist presidendi poolt moodustas Vene Föderatsiooni siseministeerium sellise õiguskaitseasutuse - politsei. Politsei ilmus 7. veebruaril 2011 enamiku varem likvideeritud politsei töötajatele. Sellise organisatsiooni tekkimine on oluliselt tugevdanud kodanike õiguskaitset, kinnitades politsei poolt rakendatavate meetmete rakendamist vastavalt protokollidele ja määrustele.

Lihtsamalt öeldes peab iga politseiametnik täitma teatud tegevusi ja järgima teatud reegleid. Need reeglid on vajalikud õigusriigi kontrollimiseks, siseministeeriumi struktuuri teatud eesmärkide saavutamiseks ning täitevvõimu distsipliini säilitamiseks.

Politsei ülesanded

Ühena riigistruktuuridest on politseil oma ülesanded. Nende teostamine määrab selle üksuse olemasolu. Politseiameti peamised ülesanded on järgmised:

  1. Vene Föderatsiooni kodanike elu, tervise ja õiguste kaitse . Politseiametnikud on kohustatud fikseerima, takistama ja takistama tegevusi, mis ohustavad kodanike elu või tervist, samuti rikkuvad nende õigusi. Seega ei ole igal politseiametnikul täitmisel õigust keelduda kodanikele abi andmisest, kuna see on hartaga vastuolus.
  2. Võitlus organiseeritud kuritegevuse rühmituste vastu . On teatud üksusi, mis töötavad organiseeritud kuritegevuse rühmituste vastu. See aitab vältida võimu arestimist, röövimise ja mõnel juhul raskete kuritegude ahela toimumist. Organiseeritud kuritegelikud rühmitused on tõepoolest kalduvad mitme kuriteo planeerima ja täitma, nii et siseministeerium püüab neid rühmi kontrollida.
  3. Võitlus majanduskuritegude vastu . Majanduskuriteod ei ole seaduslikus riigis haruldased. Üks tüüpilistest olukordadest on nii tarbijapettus kui ka ebaseaduslik ettevõtlus. Seda tüüpi kuritegude vastu võitleb politsei.
  4. Kriminaaluurimine . Kaudselt mõjutab see kolme eelnevat punkti - kriminaaluurimist. Eriti ohtlike kurjategijate ja põgenike püüdmine toimub. Lisaks tuvastavad uurijad ohvrid ja otsivad kadunud.
  5. Haldusõiguse kontroll . Mõnel seaduses sätestatud juhul on politseiametnikul õigus teha haldusõigusliku karistuse kohta otsuseid. See võimaldab karistada õigusrikkujaid ilma kohtusse pöördumata. Siiski võib vaidluse lahendamisel kohtus edasi kaevata.
  6. Tee ülevaatus . Selle struktuuri eraldi ülesanne on jälgida reeglite järgimist ja liikluse reguleerimist. See aitab vähendada õnnetuste arvu.

Rosgvardiya - võimsuskilp

Sageli on pealinna tänavatel võimalik näha valvurite eraldisi. Siiski on see täidesaatva teenistuse organ eelmisest erinev. Esiteks, politsei alluvuses siseministeeriumile ja Rosguard ainult presidendile. Teiseks, politseinik kohati rohkem, kuid neil ei ole raskeid relvi. Erinevalt nendest on valvurid varustatud masinatega, lennukitega ja paakidega. Loomulikult on Rosguardi eraldatusega seotud mitmed ülesanded.

Peamised ülesanded on järgmised:

  1. Osalemine avaliku korra kaitsmisel . See on mõlema struktuuri ühine ülesanne. Erinevalt Rosguardest on see politseiüksuste jaoks esmane ülesanne, mis on kohustatud täitma teatavaid käsklusi.
  2. Riigi territoriaalse terviklikkuse tagamine . Piirivalve peamine ülesanne on riigipiiride kaitsmine ja separatismi vastu võitlemine. Kahjuks võib see mõnel juhul mõjutada sõnavabadust. Lõppude lõpuks võib süütuid kodanikke vahistada, väljendades oma arvamust riigi ja selle üksikute territooriumide terviklikkuse kohta.
  3. Võitlus terrorismiga . Koos teiste siseministeeriumi struktuuridega töötab Rosguard välja meetmed terrorismi ja ekstremismi vastu võitlemiseks. Selle eesmärk on õigusriigi korraldamine ning Vene Föderatsiooni kodanike õiguste ja vabaduste kaitse.
  4. Presidendi ja ametnike kaitse . Presidendiks kui valitsuse esindajaks ja riigivalitsevaks isikuks peab olema riigikaitse. Seega toimib ametnike mugava töö jaoks selline eraldamine „isikliku kaitse” vormis.

Struktuuride peamine erinevus

Kokkuvõtteks võime järeldada, et need on Vene Föderatsiooni Siseministeeriumi täiesti erinevad struktuurid. Nad erinevad töötajate arvu poolest kohtualluvuses, ülesannetes, alluvuses koolituse ja relvastuse tasemel.

Neil on ka mõned ühised ülesanded, kuid erinevused on enamasti üsna suured, see võimaldab teil korraldada kahte erinevat organisatsiooni suunas erinevate ülemadega. Kõik see võimaldab neil oma rasket teenust nõuetekohaselt täita.

Soovitatav

"5-NOC" või "Monural": millised vahendid valida ja mis on parem
2019
Mis vahe on karbonaadi ja loodusliku patti vahel?
2019
Milline aplikaator on parem kui Lyapko või Kuznetsov?
2019