Mis vahe on avaliku teenistuse ja avaliku teenistuse vahel?

Riigi tekkimine määrab kindlaks avaliku teenistuse moodustumise, mis on riigi ülesannete täitmise vahend. Avaliku teenistuse pädevus sõltub nii kõigi valitsemisalade kui ka kohalike omavalitsuste organisatsioonist, toimimisest ja poliitilisest tahtest. Avaliku korra tõhusus tuleneb ka riigiteenistujate kõrgest professionaalsusest ja pühendumusest riigi õigusaktidele.

Avaliku teenuse eripära

Avalik teenistus on kõrgelt kvalifitseeritud kodanike teenindustegevus, kes on võimelised tagama kõigi riigivõimu ja riigivõimu subjektide volituste teostamise. Kuna teenistuses viibimise üheks tingimuseks on professionaalsus, võivad vastava haridusega kodanikud asuda riigistruktuuridesse, kui on olemas tõendavad dokumendid.

Riigi tegevuste elluviimist võib teostada mitmel viisil:

 • Poliitiline lähenemine, milleks on riigistruktuuride ja ühiskonna kui terviku tõhus suhtlemine.
 • Sotsioloogiline lähenemine rakendab avaliku teenistuse praktilist külge, tõhususe ja rakendamise probleeme.
 • Sotsiaalne lähenemine on riigiteenistujate viljakas sotsiaalne tegevus.

See teenus on omane mitte ainult riigi seatud konkreetsete eesmärkide saavutamisele, vaid ka kodanike õiguste säilitamisele.

Avaliku teenistuse oluline tunnus on ametlikkus . See tähendab, et riigiametnik on ainult kodanik, kellel on asjakohane haridus, kellele on antud volitused ja mis täidab ametlikke kohustusi ainult riigivõimu ametlikes organites.

Avaliku teenistuse tunnused

Avalik teenistus on üks avaliku teenistuse variatsioone ja see on kodanike ametlike ülesannete täitmine, et tagada föderaalsete organite ja riigiasutuste volituste täitmine ning isikud, kes täidavad ametikohti riigi asjaomastes struktuurides.

On föderaal- ja piirkondlikke teenuseid. Erinevus on kohustuste täitmisel ja resolutsioonide vastuvõtmisel riigi ja piirkonna tasandil.

Avaliku teenistuse funktsionaalsus ei ole mitte ainult riigiasutuste eesmärk, vaid ka planeeritud avaliku elu elluviimise tagatis. See tähendab, et riigi eesmärk on tagada ühiskonna soodne areng nii moraalsetes kui ka materiaalsetes aspektides.

Avaliku teenistuse funktsionaalne eesmärk on:

 • Võrdsete tingimuste tagamine ühiskonna vaimse ja materiaalse arengu jaoks.
 • Koordineerivate riigistruktuuride organisatsioonid.
 • Oluliste valitsuse otsuste avaldused.
 • Riiklike struktuuride professionaalse personali valik.
 • Strateegiliste plaanide kujundamine riigi poliitilistes, sotsiaalsetes ja majanduslikes valdkondades.

Riikide ja avalike teenuste sarnasused ja erinevused

Kuna avalik teenistus on üks avaliku teenistuse variante, langeb nende teenistuspõhimõtted kokku. Nende hulka kuuluvad föderalism, legitiimsus, kodanike õiguste ja vabaduste reegel, avalike teenuste avalik kättesaadavus võrdsete õiguste osas, ametnike professionaalsus.

Riigi- ja tsiviilteenuste eripära on:

 1. Klassifikatsioon . Avalik teenistus koosneb tsiviil-, sõjaväe- ja õiguskaitseasutustest. Avalik teenistus on föderaalne ja piirkondlik teenistus.
 2. Tegevussuunad . Avalik teenistus keskendub mitmes suunas toimuvatele tegevustele. Avalik teenistus tagab riigivõimu rakendamise konkreetses suunas.
 3. Juurdepääs valitsuse tegevusele . Avalikus teenistuses ei saa mõned struktuurid tagada oma tegevusele avatud juurdepääsu (sõjaväe või õiguskaitse). Avalik teenistus tagab ametnike ametlikule tegevusele avatud juurdepääsu.
 4. Menetlus, mille alusel kodanikud teenistusse võetakse . Avaliku teenuse vastuvõtmisel ei ole mõnel juhul konkurentsi. Avalik teenistus on ametnike auastmete omapärane aktsepteerimine ainult konkurentsi alusel.

Soovitatav

Generaator ja mootor - kuidas need erinevad
2019
Kuidas erineb keemiline nähtus füüsilisest
2019
Mis vahe on rohelise tatar ja tavalise tatar vahel?
2019