Kuidas erineb linn linnapiirkonnast?

Praegu on riigis nii linnu kui ka linnaosasid. Igal juhul eeldatakse nende mõistete vahel kindlat erinevust. Kuid millised omadused on linnadele iseloomulikud ja millised - linnapiirkondades? Mis on iga tüüpi haldusjaotuse objekt?

Mis on linn?

Linn on suur asula, mille elanikud ei tegele põllumajandusega. See eeldab nii arenenud talukompleksi kui ka majanduse, arvukate arhitektuuriliste vaatamisväärsuste ja insenerirajatiste olemasolu inimeste garanteeritud elu toetamiseks. Igal juhul on võimalik hinnata infrastruktuuri kõrget taset, tänu millele tähistavad inimesed elu optimaalset taset.

Praegu arenevad linnad aktiivselt, mille järel nad loovad linnastu. Erilist rolli mängivad pealinnad, linnad, kus elab üle 1000 000 inimese, megalopolised ja globaalsed linnad. Just need asulad, millel on algselt eriline tähendus ja millel on tõsine mõju riigi arengule.

Mis on linnaosa?

Linnapiirkond on osa riigi territoriaalsest komponendist. Samas peaks kõnealune üksus elama riigi haldus- ja kohaliku omavalitsuse alusel. Riigi võim ei saa avaldada mingit mõju.

Linnapiirkonnas võib olla mitte ainult linn, vaid ka lähedal asuvad külad. Seega eeldatakse territoriaalüksuse teatavat väärtust.

Linnaosa ja linn: peamised nüansid

Linnapiirkond on asula, mis ei saa olla kohalik. Samal ajal tuleks kohaliku omavalitsuse tasandil eeldada optimaalseid võimalusi kohaliku ühiskonna erinevate oluliste küsimuste lahendamiseks. Lisaks võib eeldada teatud riigivõimu rakendamist, kuid seda küsimust reguleerivad Venemaa Föderatsiooni kehtivad õigusaktid. Võttes arvesse kehtivate õigusaktide olulisi omadusi, võite arvestada linnaosade arengu iseärasustega.

Linnaosa

Tänaseks ei ole Venemaa Föderatsiooni õigusaktides määratletud peamisi kriteeriume, mis võimaldavad linnapiirkondadel asuda linnapiirkonna staatuseks. Sellest hoolimata märgib seadusandja, et kõige olulisemate kriteeriumide hulgas on asula asukoht kohalikul tasandil ning arvukate võimaluste olemasolu olemasolevate probleemide edukaks lahendamiseks. Eeldatakse, et on vaja arvestada inimeste asunduste arengu ja majanduse hetkeseisu, kohalike elanike sotsiaalset arengut.

Seadus määrab kindlaks kaks linnaosade kategooriat, millest igaühel on teatud tunnused. See jagunemine toimub sotsiaalmajanduslike suhete alusel ümbritseva territooriumiga ja majandustegevuse iseärasustega:

  1. Linnad, mis on pikka aega olnud halduspiirkondade keskused.
  2. Linnad, mis on arenenud industrialiseerimise ajal. See periood toimus 1930. – 1950. Aastatel. Pärast seda arengut jätkus tööstusjärgsel perioodil, mis on otseselt seotud uute tehnoloogiatega. Need piirkonnad lubasid edukalt lahendada rahvusliku julgeolekuga seotud küsimusi.
Milliseid olulisi erinevusi kahe grupi vahel tuleks märkida? Vaatamata sellele, et erinevused aja jooksul kustutatakse, teatavad paljud negatiivsed tegurid endiselt. Linnade jagunemine kaheks rühmaks on tingimuslik, kuid igal juhul on võimalus märkida erinevust territoriaalse arengu infrastruktuuri integreerimisel.

Pole kahtlust, et mitte kõigil linnadel, samuti riigi ülesannete edukaks lahendamiseks moodustatud valdadel on optimaalne potentsiaal erinevate kohaliku omavalitsuse ja teatud riigivõimudega seotud küsimuste edukaks lahendamiseks. Sel põhjusel peaksid mõned naaberküladega linnad siiski jääma asuladeks. Kui linnadel on vajalik potentsiaal, saavad nad linnapiirkonna staatuse, tagades, et Venemaa Föderatsiooni linnad ja üksused saavad sellest kasu.

Linnaosa ühendab linna ja paikkonnad. See territoriaalüksus on täiesti sõltumatu ülejäänud omavalitsustest, mille tulemusena avanevad majanduse arengule üllatavad piirid. Igal Venemaal asuval linnaosal on teatud esindusorganid. Praegu on Vene Föderatsioonis umbes 500 linnaosa, millest igaüks aitab kaasa riigi teatud struktuuri olemasolule, mis on riigi majanduse oluline osa.

Riigi territoriaalse jaotuse aktiivne areng võimaldab majandust parandada, luues sellega aluse iga paikkonna arenguks.

Soovitatav

Kuidas viina erineb moonshine'ist: omadused ja erinevused
2019
Borovaya emakas ja punane harja: parem ja tõhusam võrdlus
2019
Mis on parem utp või ftp: peamised erinevused
2019